ÜRÜNLER

EPDM Membran

EPDM, rafineri ürünü olan Etilen ve Propilen maddelerinden üretilmiş sentetik kauçuktur.
 
Doğal kauçuğun özellikleri (yüksek elastikiyet, genleşme, çekme mukavemeti, soğuğa karşı direnç) pratik olarak değiştirilemezken, sentetik kauçukta kimyagerin, kauçuğun hammaddelerini ve moleküler yapısını, yani Polimerin yapı tarzını, etkileyerek/değiştirerek, kauçuğu istenilen kullanım yeri ve gereksinimlerine göre üretebilme imkânı mevcuttur.
Kauçuk ürünler arasında EPDM Kauçuğun diğerlerine nazaran en belirgin özelliği, oluşabilecek yüksek ısı değişimlerinde bile, elastikiyetini, çekme direnci ve kopma esnemesini muhafaza etmesi; değişik hava koşullarına, güneş ışınlarına ve ozona, asit ve çözeltilere karşı dayanıklılığıdır.
Bu özelliklerinden dolayı; bina temel ve yan perde yalıtımında, Teras ve kubbe yapılı çatılarda, Giydirme cephelerde, Göletlerin tabanında, her türlü peyzaj ve bahçe göletlerinde ve arıtma tesislerinde mükemmel bir su yalıtım çözümü sunmaktadır.
 
EPDM ile yapılan düz çatı izolasyonu, Orta Avrupa'da 25 yıldır başarı ile uygulanmaktadır. 25 senedir kesin su sızdırmazlığı sağlanan bu yapılarda kullanılmış olan EPDM Membrandan alınan örnek üzerinde yapılan testlerde, numunenin halen ilgili Avrupa malzeme normunda (DIN 7864) istenen değerlere ulaştığı görülmüştür. Dolayısıyla 25 senedir, hiçbir bakım yapılmadan sızdırmazlık sağlanan bu yapılarda bir 25 sene daha sızdırmazlık sağlanabileceği kabul edilebilir.
 
Inşaat yerinde yapılacak uygulama için tavsiye ve gerekli destek ve olası ihalelerde danışmanlık hizmeti satış ve uygulama firması olarak sunduğumuz hizmetlerin içindedir.
 
Özellikle zamanımızda önem kazanan, doğal çevreye uyumlu, zararsız madde ve ürünlerin kullanılmasına özen gösteren, çevre bilincine sahip müşterilerimiz içinde en uygun seçim EPDM Membrandır. EPDM ın materyal nitelikleri bile bunun bir ispatı/göstergesidir. Bilindiği gibi bütün kauçuk ürünleri (EPDM, CSM, Butil- ve Nitrilkauçuk) çürümez ve kendiliğinden zararlı maddeler üretmez. Yangın durumunda bile doğa ve çevreyi kirleten önemli zararlar vermez ve dioksit dahi üretmez.
 
Uzun ömürlü bir ürün olması ve yenilenme gereksinimine ihtiyaç duymaması sebebiylede EPDM doğa-dostu bir malzemedir. ömürlük kullanımından dolayı genelde doğaya çöp olarak dönmez; zaten çöpe atılmayacak kadar değerli bir malzemedir çünkü kurum içeren kauçuğun yüksek ısı değerinin olması sanayi de tekrardan enerji üretimi için uygun bir yakıt olmasını sağlamaktadır. Ayrıca yeniden değerlendirme çalışmaları ile kauçuk, özellikle yer kaplamalarında sıkça yeniden değerlendirilip kullanılmaktadır. Son yıllarda yaygın olarak kullanılan piroliz yöntemi ile kauçuk tekrar hammaddelerine ayrıştırabilir. Bu özellikler kauçuğun doğada birikmesini önler ve bu açıdan da doğaya zararı görülmez.
Çatı ve teras izolasyon uygulamalarında genel olarak iki uygulama seçeneği vardır. Uygulama, ya EPDM membran şeritlerini çatı veya terasta birleştirmek veya panel halinde, yalıtım yapılacak yüzey ölçülerinde, önceden birleştirilmiş/hazırlanmış olan EPDM Membranı sermek şeklinde uygulanır.
 
Her iki uygulama seçeneğinde de, EPDM membran şeritleri termik ısı makineleri ile birbirine yapıştırılır ve böylelikle mükemmel bir sızdırmazlık sağlanır. Ayrıca dünya çapındaki bütün EPDM üreticileri sürekli olarak uygulama tekniklerini geliştirmektedirler.
 
EPDM membran şeritlerinin birbirine yapıştırılmasında kullanılan kenar bantları EPDM nin kaynak yerlerindeki tüm özelliklerini korumasını sağlamakla beraber materyal içeriği, inşaat yerinde de mobil termik kaynak makineleri ile kaynak yapılabilmesini mümkün kılar. Uygun yöntem ile kaynak yapıldığında sızdırmazlık garantidir.
 

Gezilen Teras Çatılar İçin Su Yalıtım Sistemi

Kullanıma açılması planlanan, teras olarak inşa edilmiş çatılarda, seramik vb. kaplama uygulaması tek başına su yalıtımı sağlamaz.

Yalıtılmamış yüzeylerden sızacak su yaşanan alt katlarda konfor problemi yaratır.

Terasların maruz kalacağı sıcaklık farklılıklarına da dayanıklı, elastik ürünlerle seramik vb. kaplamaların altına yapılacak su yalıtımı bu tür problemlerin önüne geçer.

Gezilmeyen Teras Çatılar İçin Su Yalıtım Sistemi

Teras olarak inşa edilmiş, kullanıma açılmayacak çatılarda yağmur ve kar sebebiyle yüzeyde birikecek su, uygun tahliye önlemleri alınması halinde dahi döşeme betonundan sızarak yaşam mekanlarında konfor problemlerine sebep olur.

Bu tür problemler, teras çatı sebebiyle binanın maruz kalacağı ısı kaybını da önleyecek ısı yalıtım levhalarının da sisteme dahil edildiği ters çatı detayı ile önlenebilir.

Temel bölgeleri oturduğu zeminden gelecek her tür sızıntı şeklinde, basınçlı veya basınçsız suya maruz kalırlar.

Yalıtılmamış bölgelerden temel betonunun bünyesine nüfuz edecek zemin suyu zaman içerisinde çelik donatının korozyona uğrayarak genleşmesine ve betonarmede ciddi hasarlara sebep olur. Sağlam bir yapı için en önemli unsurlardan biri olan temelde bu şekildeki bir problem binanın ömrünü önemli derecede kısaltır.

Geri dönüşü olmayan bir sonuçla karşılamamak için dışarıdan bohçalama yöntemiyle temel altı su yalıtımı yapılması gerekir.

Temel perde duvarları, toprak dolgusunun yapıldığı andan itibaren sızıntı suları, geçici veya sürekli basınçlı yeraltı sularına maruz kalır.

Temel çevresinde yapılacak drenaj uygulamaları ancak yeraltı suyunun basıncını düşürmede etkili olur; betonun su geçirimsizlik katkıları ile hazırlanması ise tam bir su yalıtımı sağlamaz.

Yalıtılmamış yüzeylerden betonarmenin bünyesine girecek su, çelik donatıda korozyona sebep olup, sonrasında yapının ömrünü kısaltacak sonuçlar doğurur. İç mekanlarda oluşacak rutubet, aynı zamanda yaşam konforunu da olumsuz yönde etkiler.

Bunu önlemek için dışarıdan bohçalama yöntemiyle yapılacak bir su yalıtım uygulaması tüm bu olumsuzlukların önlenmesini sağlar.

Yüzme ve tarımsal sulama havuzlarında betonarme duvar ve zemin tek başına su sızıntısını ve kaçağını engelleyecek özellik taşımaz.

Su tahliye delikleri, su girişleri, pencereler, beton yapıdaki duvar ve zemin birleşim yerleri gibi özel noktalar sızdırmazlık açısından zayıftır. Ayrıca betonarmede oluşabilecek çatlaklar da su sızıntısını kolaylaştırır. Havuz içi yüzeylerine yapılacak seramik türü kaplama uygulaması ise tek başına su yalıtımı sağlamaz.

Bu nedenle, su basıncına dayanıklı etkin bir yalıtım uygulaması gerçekleştirilmelidir.

 

whatsapp